16 jul. 2011

Coñecemos pintores

No novo curso pretendo que as clases de Educación Plástica non sexan únicamente clases de manualidades, senón que os nenos e nenas coñezan ao longo do curso a diferentes pintores.

Os obxectivos xerais que serven de base para este proxecto son os seguintes:

* Formar progresivamente o sentido estético perosal como recurso para apreciar e valorar elementos constitutivos das artes e obras verdadeiramente artísticas; desenvolver o xuízo crítico e o posicionamento pluralista na aproximación ás obras artísticas e ás autoras e autores.

* Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e técnicas específicas da linguaxe plástica para utilizalos con fins expresivos e comunicativos.

* Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de diferentes manifestacións do mundo da arte e da cultura para comprendelos mellor e formar un gusto propio.

* Participar activamente en produccións artíticas de forma cooperativa, asumindo distintas funcións e colaborando na resolución dos problemas que se presenten para conseguir o produto final o máis satisfactorio posible.

* Coñecer a profesión do pintor e do escultor, interesándose polas características do traballo dos e das artistas e desfrutando como público na observación  e recreación da producción dos  e das artistas e tamén da creación  das súas propias produccións.

E estes serán os contidos a traballar:

* Coñecemento dalgúns pintores e pintoras e as súas obras.
* Recoñecemento dalgunhas técnicas de pintura .
* Recoñecer o valor expresivo da pintura.
* Mostra de respecto polas distintas creacións.
* Diálogo ante unha obra de arte expresando verbalmente sensacións, emocións e ideas que suxire, así como indicando se gusta ou non gusta.
* Discriminación de  materiais, cores, formas, volumes ou liñas, nas imaxes, nos obxectos e nas obras artísticas.
* Experimentación con mesturas de cor utilizando diferentes tipos de pintura e útiles sobre soportes diversos.
* Recreación de obras dos distintos pintores/as en grupo ou de forma individual atendendo ás características da obra.

* Elaboración de obras propias partindo dos coñecementos de diferentes técnicas, materiais e cores.

Os pintores que en principio traballarei son:

1. Salvador Dalí
2. Joan Miró
3. Pablo Picasso
4. Wassily Kandinsky

Pintores galegos:

1. Carmen Touza
2. Jorge Peteiro

Pero imaxino que se poderán incorporar algúns máis, que poidan xurdir ao longo do curso.

2 comentarios:

  1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar
  2. Cuenta conmigo, este proyecto pinta muy bien... nunca mejor dicho, jejeje.

    ResponderEliminar